Het gebruik van de site parkingclaridgeparis.com betekent acceptatie van de volledige hieronder beschreven wettelijke vermeldingen. Deze vermeldingen kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, de gebruikers van de site parkingclaridgeparis.com worden dan ook uitgenodigd ze regelmatig te raadplegen.

WETTELIJKE VERMELDINGEN ONDERNEMING PARKING CLARIDGE

EURL – Sociaal Kapitaal: €8 000

Siret N° 439 236 886 000 24 / N° TVA Intra-communautaire FR08 439 236 886

Hoofdkantoor 60 rue de Ponthieu 75 008 Parijs

Onderneming Parking Claridge is lid van CNPA en FNMS

Publication director: SARL Parking Claridge claridgepark@hotmail.com +33 (0)1 45 62 29 38

Web hosting: Onderneming – OVH 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Design: StudioPM

Paris Photo Credits: Shutterstock

PRIVACYBELEID

De verzamelde informatie is onderworpen aan een informaticaverwerking. De ontvanger van de gegevens zijn de managers van de onderneming.

In overeenstemming met de Franse wet « informatica en vrijheden » van 6 januari 1978 en gewijzigd in 2004, heeft u recht op de toegang tot en de wijziging van gegevens over u, door het sturen van een e-mail naar claridgepark@hotmail.com.

U kunt zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van gegevens over u.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur, de teksten, de al dan niet bewegende beelden en alle elementen waaruit de website is samengesteld, zijn beschermd en vallen onder de Franse en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en het intellectueel eigendom. Alle kopijrechten zijn voorbehouden, inclusief die van de te downloaden documenten en de afbeeldingen en foto’s.

Elk gebruik, ongeacht in welke vorm, van eigennamen en logo’s van deze website, met name van, maar niet beperkt de onderneming Parking Claridge, is verboden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website of van een van de onderdelen ervan zonder nadrukkelijke, voorafgaande toestemming van EURL Parking Claridge is verboden.

Elke weergave of reproductie van deze website of van een van de onderdelen ervan, wordt, ongeacht de daarvoor gebruikte techniek, beschouwd als vervalsing. De inhoud van deze website kan gewijzigd of bijgewerkt worden zonder voorafgaande kennisgeving, en is aan geen enkele contractuele verplichting gebonden.

ALGEMENE INFORMATIE

De internetgebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de informatie op de site op elk moment onderworpen kan zijn aan wijzigingen en/of updates, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aan de internetgebruiker om contact op te nemen met de parkeergarage om te controleren of de informatie over de kenmerken van de parkeergarage of de diensten op de site nog steeds actueel zijn. Alleen de ter plaatse beschikbare informatie en voorwaarden zijn toepasbaar.

De voorwaarden voor de diensten en speciale aanbiedingen voorgesteld door Parking Claridge zijn beschikbaar bij het kantoor van de parkeergarage tijdens de openingstijden hiervan.

Parking Claridge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies in welke vorm dan ook die een internetgebruiker heeft geleden als gevolg van:

Het gebruik van de Site
Het onvermogen om toegang te krijgen tot de Site
Omissies, wijzigingen en/of updates van de Site.

RESERVERINGSBELEID

Met parkingclaridgeparis.com kunt u zonder vooruitbetaling en via een online formulier een parkeerplaats reserveren.

Een reservering wordt als definitief beschouwd zodra de onderneming Parking Claridge een bevestigings-e-mail aan de klant heeft verzonden.